GIỚI THIỆU VỀ

TRƯỜNG BB THANH VÂN.

Với mong muốn trở thành đơn vị người dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trường dạy học trang điểm BB THANH VÂN (Việt Nam) và WORLD OF BEAUTY ACADEMY (Hoa Kỳ) mang đến chương trình đào tạo tiên tiến, môi trường học tập hiện đại với giáo trình  mới nhất từ nền giáo dục Mỹ. Đây là văn bằng có giá trị ở toàn thế giới.

TRINH
 
 
CHỈ DUY NHẤT TẠI BB THANH VÂN

BẠN ĐƯỢC THỤ HƯỞNG

  • Được thực hành 100% trên mẫu thật
  • Có tay nghề ổn định
  • Có bằng cấp quốc gia
  • Có dụng cụ để thực hành khi ra nghề